จีนเปิดแผนสร้างเมืองป่า ดันนครสีเขียวแห่งโลกอนาคตต่อสู้ปัญหามลภาวะ

1170

ซั่งไห่อิสต์ สื่อจีนรายงาน (28 มิ.ย.) เมืองหลิวโจวในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี (กวางสี) เปิดแผนสร้าง “นครป่า” แห่งแรกของโลก

รายงานระบุว่าเมืองใหม่สีเขียวนี้ถูกออกแบบโดย “สเตฟาโน โบเอรี” (Stefano Boeri) สถาปนิกดังจากประเทศอิตาลี บนพื้นที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับประชาชนได้ราว 30,000 คน โดยเมืองทั้งเมืองจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงเรียนและโรงพยาบาล

ภายในนครสีเขียวจะมีต้นไม้กว่า 40,000 ต้น และมีต้นไม้ขนาดเล็กอีกนับหนึ่งล้านต้น ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตัน และสารพิษอีก 57 ตันต่อปี นอกจากนี้ เมืองสีเขียวจะผลิตออกซิเจนได้มากกว่า 900 ตัน

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างนครสีเขียวนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้ผ่านรถไฟความเร็วสูง

ที่มา:http://www.manager.co.th